Maopost

Maoart
Home > More info
Reference 0069-001M
Take the Daqing road, and persist in moving ahead toward the ambitious goal of communism.
Zou daqing daolu, jianchi xiang gongchan zhuyi yuan da mubiao qianjin.
Reference0069-001M
Printed in March 1977
Dimensions21x30 inches
55x75 cm
medium size